12 ஜனவரி 2021 TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் (10 Questions) ONLINE FREE TEST (விளக்கம்)

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, RRB, SI/PC


நன்றி :- P. ருத்ரபதி M.SC., B.Ed,
காஞ்சிபுரம்
Refer from Hindu & Dinamani Newspapers
12 January 2021 current affairs top 10 questions
மின்னல் வேக கணிதம்
  • கோச்சிங் சென்டர் போகாமல் வீட்டில் முயற்சி செய்யும் என்னுடைய BROTHER, SISTERகாக மட்டும்

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் Free Online Test