10 டிசம்பர் 2020 TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் (15 Questions) ONLINE FREE TEST (TNPSC, TNEB, PC, RRB)

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, RRB, SI/PC

MINNAL VEGA KANITHAM
 • நன்றி :- P. ருத்ரபதி M.SC., B.Ed,
 • காஞ்சிபுரம்
 • Refer from Hindu & Dinamani Newspapers
  மின்னல் வேக கணிதம்
  • கோச்சிங் சென்டர் போகாமல் வீட்டில் முயற்சி செய்யும் என்னுடைய BROTHER, SISTERகாக மட்டும்

  தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் Free Online Test


  Start test
  Total Score


  This is correct
  Oops you are wrong