07 டிசம்பர் 2020 TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் (13 Questions) ONLINE FREE TEST (TNPSC, TNEB, PC, RRB)

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, RRB, SI/PC

7 டிசம்பர் 2020 அன்றைய புதுப்பிக்கப்பட்ட வினாடி வினாக்கள் ஃபார்முலா 2 பந்தயத்தை வென்ற முதல் இந்தியர், இந்தியா மொபைல் காங்கிரஸ்-யின் கருப்பொருள் மற்றும் ஆயுதப்படைகளின் கொடி நாள் & சர்வதேச சிவில் விமான நாள் (கருப்பொருள்) போன்ற தலைப்புகளை உள்ளடக்கியது.
 • நன்றி :- P. ருத்ரபதி M.SC., B.Ed,
 • காஞ்சிபுரம்
 • Refer from Hindu & Dinamani Newspapers
  தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் Free Online Test

  Start test
  Total Score


  This is correct
  Oops you are wrong